THIẾT KẾ LINH HOẠT

Khoang hành lý Nissan Terra

KHOANG HÀNH LÝ THOÁNG RỘNG: Với khả năng gập 60:40 cho hàng ghế thứ hai và 50:50 với hàng ghế thứ ba, bạn có rất nhiều lựa chọn cho việc sắp xếp hành lý. Nếu cần thêm không gian? Đơn giản là bạn gập toàn bộ hàng ghế sau để được dung tích chứa đồ lớn nhất.

Khoang hành lý Nissan Terra