• Cản trước mạnh mẽ
  • Decal bên thân xe
  • Camera lùi
  • Giá nóc thể thao