• Cản trước mạnh mẽ
  • Decal bên thân xe
  • Camera hành trình với kết nối wifi
  • Màn hình kết nối điện thoại thông minh